เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

 

สรปการประชมเครอขายกรม 26-28-11-58  Page 01

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักสื่อสารสุขภาพจิต(กรมสุขภาพจิต)

 

 

ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2558

ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติคโฮเทล จังหวัดนนทบุรี

กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก