เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

การติดต่อ

นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ที่อยู่:
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

สามารถให้ข้อมูลโดยตรง ให้สัมภาษณ์ หรือแถลงข่าวได้ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย

 

ติดต่อทีมโฆษกกรมสุขภาพจิต
กองสุขภาพจิตสังคม กลุ่มงานสื่อสารสังคม
- นางสาวปิยฉัตร ทับทิมเจือ
- นายชนินทร์ นาทะพันธุ์
โทร 02-590-8233 หรือ 02-590-8569

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก