เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

การติดต่อ

แพทย์หญิงวิมลรัตน์  วันเพ็ญ
รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ที่อยู่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ประเด็นความเชี่ยวชาญสัมภาษณ์
ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น / เพศ / sex / ความรุนแรง / ติดเกม ติดพนัน

 

สามารถให้ข้อมูลโดยตรง ให้สัมภาษณ์ หรือแถลงข่าวได้ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย

 

ติดต่อทีมโฆษกกรมสุขภาพจิต
กองสุขภาพจิตสังคม กลุ่มงานสื่อสารสังคม
- นางสาวปิยฉัตร ทับทิมเจือ
- นายชนินทร์ นาทะพันธุ์
โทร 02-590-8233 หรือ 02-590-8569

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก