เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

163652021646300716587105165872581658736216601915166650031666515516665803

 

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพในหน่วยงานนำร่อง เขตสุขภาพที่ 5 สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม. อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 150  คน โดยมีนายคัลชล  ผ่องใส  นายอำเภอสามพราน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกระประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคจิต โรคซึมเศร้า

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคจิต โรคซึมเศร้า และการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำจังหวัดเพชรบุรี 

234

1

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก