เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

Autism Awaerness day INFO-01

#infographic 4สัญญานเตือน "ออทิสติก"
1.ไม่สบตา
2.ไม่พาที
3.ไม่ชี้นิ้ว
4.ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
.
.
.
2 เมษายน #วันออทิสติกโลก
#AutismAwarenessDay โอบรัก เข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน #ออทิสติก

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก