1551084750423

#infographic 

7 วิธี ฟื้นฟูใจตัวเองจากการโดนนอกใจ

1. ปล่อยอดีตให้เป็นอดีต

จงอยู่กับปัจจุบันและเชื่อมันว่าทุกอย่างจะผ่านไป

 

2. ร้องไห้ให้พอ

ให้เวลาตัวเองในการเสียใจให้พอ จนพร้อมที่จะลุกยืนอีกครั้ง

 

3. ไม่เทียบตัวเองกับใคร

บอกตัวเองว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใคร ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง

 

4. ไม่ทำร้ายตัวเอง

อย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจตัวเองด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเช็คโซเชียลของเขา

 

5. รักตัวเองให้มาก

คนที่รักคุณมากที่สุดคือตัวคุณเอง จงออกไปหาความสุขให้คนๆนั้น

 

6. คุยกับคนที่เข้าใจ 

การถูกนอกใจไม่ใช่เรื่องน่าอาย เล่าสิ่งที่ค้างคาใจให้คนที่พร้อมรับฟัง

 

7. เก็บเอามาเป็นบทเรียน

ให้รู้ว่าเรานั้นเข้มแข็งเพียงใด และไม่ให้คนรูปแบบเดียวกันมาทำร้ายเราได้อีกในอนาคต