เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

การปฐมพยาบาลทางใจ ด้วย 3L

309
by ทดสอบระบบ, 2 years ago
การดูแลสุขภาพจิตประชาชน เน้น การปฐมพยาบาลทางใจ ด้วย 3L
LOOK-มองเห็น
LISTEN-รับฟัง
Link-ช่วยเหลือ/ส่งต่อ
โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานตื์
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต
วันที่ 14 ต.ค 59 เวลา 10.30 น.
ห้องประชุมชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก